Hoppa till innehåll

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

LC Knots and Candles / Lena Christina
Lappängsvägen, 07800 Lappträsk
3021417-3

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lena Pelkonen
Sähköposti: info@lenachristina.fi

Rekisterin nimi

 Lena Christina:n / LC Knots and Candles verkkokaupan asiakastietojen rekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

– asiakassuhteen ylläpitoon
– tilauksen käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin 

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:
– etu- ja sukunimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
– puhelinnumero
– sähköposti
– asiointikieli
– asiointivaluutta
– verkkokaupan tilaustiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa
– asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan viestit sekä asiakaspalaute ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan tiedot ei luovuteta säännönmukaisesti muille ulkopuoliselle tahoille. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraaville tahoille:
– logistiikan yhteistyökumppaneille (Posti)
– maksujen välittäjälle (Visma Pay)
– voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esim. viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

sv_SESV